ਬਾਜੀ ਸਾਥੀ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਉਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨੀਯ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਾਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਉਤਸਾਹੀ ਸਹਯੋਗੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਰਾਜਸ਼ਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਓਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਯੋਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਕ੍਷ਿਤ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜੀ ਸਹਬਦ੍ਧ

ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਬਾਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵ੃ਦਧੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਿ਷ਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਰੰਗ ਕੇਵਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ।

ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਵੀ ਸਦਸ਼ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਪਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧਿਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਚਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ

ਸਾਡੇ ਸਹਯੋਗੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਰਚਨ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਨ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਣ ਮਾਨਦੇ ਹਾਂ।

 • ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਸਪਰਦੀ ਰਾਜਸਵ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਤਰੁਓਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਅਵਿਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
 • ਸ਼ੀਰ਷-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਸਾਡੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਧਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁਪੇ ਸ਼ੁਲਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪ਷ਟਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜੀ ਸਾਥੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਪੇਕਿਤ ਹੈ।

ਬਾਜੀ ਸਹਬਦ੍ਧ

ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ

ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਥਾਪਤਾ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਪੱਕਤਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤਂਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨੀਯਤਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਮਾਤਮ ਵਪਾਰ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ

ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਸੀਧਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 • ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਬਾਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਹਯੋਗੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
 • ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
 • ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰੋ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਯੋਗੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
 • ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕਮਾਓ।
ਬਾਜੀ ਸਹਬਦ੍ਧ

ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੰਨਣੀਤੀਆਂ

ਬਾਜੀ ਲਾਈਵ ਸਹਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੃ਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਰੰਨਣੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਝੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਦੂਜੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ, ਵੀਡੀਓ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਯਮਿਤ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਰਿਤਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਈਓ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮੀਕਰਣ

ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਣਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਾਖਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਮੁਨਾਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਯ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੈਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਉੱਚ ਮੁੱਲਯਾਂ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦਿਉ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣਾਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮੀਕਰਣ ਲਈ ਰਣਨੈਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਵਰਣ ਹੈ:

📈 ਰਣਨੈਤਿਕਤਾਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਉਚ੍ਚ ਨਤੀਜਾ ਦਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਦਰਸ਼ਕ ਅਨੁਭਵ
ਐਸਈਓ ਸੰਗਤਾਰਨਵਧੀਆ ਨੈਚਰਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ
ਸੰਦਰਭ ਵੈਵਿਧਤਾਦਰਸ਼ਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਤੋਂਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲਤਾਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਨ ਪਿੱਠਸ਼ਰਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬਾਜੀ ਸਹਬਦਧ

ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ

ਬਾਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਪਣਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਮਤ ਦੇ ਤਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦਿਤ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕੰਮੀਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕਤ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਹਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ, ਬਾਜੀ ਸਹਯੋਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪ਷ਟ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿ਷ਪਕਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜੀ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਨਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਗੜਣਹਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਦੋਬਾਰਾ ਯਾਤਨਾ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਿਪਣਨ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ:

 • ਵਿੱਵਿਧ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ
 • ਸਲੌਟਸ, ਬਲੈਕਜੈਕ, ਅਤੇ ਰੂਲੈਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੋਣ
 • ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਕੈਸਿਨੋ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਡੀਲਰ ਖੇਡ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣੀ ਇਨਾਮ
 • ਨਵੀਨ ਵਰਚੁਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ
ਬਾਜੀ ਸਹਬਦਧ

ਆਪਣੇ ਸਹਯੋਗੀ ਵਿਪਣਨ ਲਈ ਬਾਜੀ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਲਓ

ਆਪਣੇ ਸਹਯੋਗੀ ਵਿਪਣਨ ਰਣਨੀਤਿ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯ ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿ਷ਪਕਤਾ, ਉਤ੍ਸਾਹ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿ਷ਪਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗੁਣਵਤਾ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਨ-ਦੇਨ, ਅਤੇ ਉਤ੍ਸੁਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਪਣਨ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਪਣਨ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਬਢ਼ਾਓ

ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪਕਰਣ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਪਣਨ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸ੃ਜਨਾਤਮਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਪਣਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:

 • ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰੂਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ
 • ਵਿਵਿਧ ਬਾਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਬੈਨਰ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਵਿਧ ਚੋਣ
 • ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਾਜੀ ਸਹਾਇਕ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਸਾਡੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟਾਂ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
 • ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਡ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਟ

ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਇਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਯੱਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜੀ ਸਹਬਦਧ

ਬਾਜੀ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਤੀਉਤ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਉਤ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਯੋਗੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਤ ਹਨ।

ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਵਿਪਣਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਟੀਮ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਖਤੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਾ ਬਾਜੀ ਲਾਈਵ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਘਟਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਥਿਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂਰਖਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਭਿਨਨ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਿਨਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸਾਂ ਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹਨ:

 • ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਗਦੀ ਵਿਤਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਈ-ਵਾਲੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਿਧ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ
 • ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ, ਜੋ ਆਯ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਗੁਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬਾਜੀ ਸਹਬਦਧ

ਬਾਜੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਕ ਹਨ ਬਾਜੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨਿਯਮਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਪਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪ਷ਟ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਤ ਵਿਪਣਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿਲਕੀਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂ

ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਹਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ, ਇਥੋਂ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਹਨ:

 • ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ।
 • ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉਤਤੇਜਨ ਖੰਡ, ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ।
 • ਸਹਾਇਤਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਵਯਾਪਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਈਵ ਚੈੱਟ ਸਹਾਇਤਾ।
ਬਾਜੀ ਸਹਬਦ

ਬਾਜੀ ਏਫਿਲੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬਾਜੀ ਏਫਿਲੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਉ, ਏਫਿਲੀਏਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਏਫਿਲੀਏਟ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਏਫਿਲੀਏਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰ ਕਿਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
Try TOP Bangladesh Betting & Casino Platform
bajilive favicon
betwinner logo
We suggest registering with Betwinner
Play
modal-decor